For English, please scroll down.

Roken wordt tegenwoordig steeds meer een taboe. De Verenigde Staten zijn al zover dat roken rond gebouwen al jaren niet meer is toegestaan, maar ook in Nederland hebben meer en meer publieke ruimtes een rookverbod.

Hoewel roken in kroegen al enige tijd verboden is, is het nog wel toegestaan om op terrassen te roken. Mits het terras aan minimaal één zijde (bovenkant of zijkant) volledig geopend is. Het kabinet wil dit gaan verbieden. Sinds kort is zelfs roken in speciale rookruimtes in cafés en restaurants verboden.

Ook Prorail wil het rookgedrag aanpakken. De spoorbeheerder wil dat over twee jaar een algemeen rookverbod voor alle stations wordt ingevoerd. Momenteel zijn er op treinstations enkel speciaal aangewezen rookplekken op het perron, deze worden binnen afzienbare termijn opgeheven.

Oplossingen volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zijn het verhogen van de verkoopprijzen van tabak en het aantal verkooppunten omlaag brengen. Zo zal er bijvoorbeeld op termijn geen rookwaar meer verkocht worden bij de supermarkt Lidl.

Blokhuis zou graag zien dat mensen gemakkelijker een behandeling kunnen volgen of aan hulpmiddelen kunnen komen om te stoppen met roken. Wij als SGE spelen hier graag op in.

Aansluitend op de landelijke aandacht op het stoppen met roken rondom STOPTOBER, gaan wij alle mensen in onze chronische zorgprogramma’s actief benaderen om deel te nemen aan deze groepstraining. Wanneer u in een zorgprogramma voor een chronische aandoening zit voor bijv. diabetes, (risico op) hart- en vaatziekten, COPD of astma, kunt u kosteloos deelnemen. Zo niet, dan kunt u ook deelnemen, maar zijn er mogelijk kosten aan verbonden, afhankelijk van uw zorgverzekering. Klik voor meer informatie op de onderstaande button!

Rookvrij? Ook jij!

Bronnen: RTLNieuws, Sleutelstad.nl

English

Smoking is increasingly becoming a taboo nowadays. In the United States smoking around buildings has already been banned since years, but in the Netherlands too in more and more public spaces smoking is being banned.

Although smoking in bars has been prohibited for some time, it is still permitted to smoke on terraces. Provided that the terrace is fully open on at least one side (top or side). The government wants to prohibit this.

Prorail also wants to tackle smoking behavior. The rail manager wants a general smoking ban to be introduced for all stations within two years. At the moment there are only specially designated smoking spots on the platform at train stations, these will be removed within the foreseeable future.

According to State Secretary Paul Blokhuis (Public Health) solutions include increasing the cost prices of tobacco and reducing the number of selling counters. For example, in the long term, no more smoking products will be sold at the Lidl supermarket.

Blokhuis would like it to be easier for people to follow a treatment or to get aids to stop smoking. We at SGE are happy to respond to this.

In keeping with the national focus on stopping smoking around STOPTOBER, we are going to actively approach the people who are in our chronic care programs list, to participate in the group training: 'Quit smoking? You too?'. If you are in a care program for a chronic condition for diabetes, (risk of) cardiovascular disease, COPD or asthma, you can participate free of charge. If not, you can still participate, but there may be costs involved, depending on your health insurance policy. Click on the button below for more information!

Quit smoking! You too?

Sources: RTLNieuws, Sleutelstad.nl

Translated by: Chaitali Senguptad.nlDelen

Informatie

Geplaatst
13 september 2019

Onderwerp(en)
Algemeen, Cursussen
Uitgelicht
Valpreventie voor ouderen
Valpreventie voor ouderen
Geplaatst: 7 februari 2020

Volgens het CBS overlijden dagelijks dertien mensen door een ongelukkige val. Dit betreft een ongeval waarbij een persoon onopzettelijk valt, struikelt of uitglijdt en binnen dertig dagen overlijdt aan de gevolgen hiervan.

Corona Virus China
Corona Virus China
Geplaatst: 31 januari 2020

De uitbraak met het nieuwe coronavirus in de stad Wuhan in China breidt uit. De kans op introductie in Nederland is nog steeds klein, maar alertheid is geboden.

Wel of geen spoed?
Wel of geen spoed?
Geplaatst: 8 januari 2020

Een pijnlijke sportblessure, zieke baby, moeite hebben met ademhalen of een kind dat van een skateboard valt. Iedereen twijfelt weleens of er wel of niet met spoed naar de huisartsenpost gebeld dient te worden. Bij twijfel is het altijd raadzaam om de app 'Moet ik naar de dokter?' en de website www.thuisarts.nl te raadplegen. A painful sports injury, a sick baby, having trouble breathing or a child falling off a skateboard. Everyone sometimes doubts whether or not to call the GP emergency centre. When in doubt, it is always advisable to use the app ‘Do I need to see a doctor?’ and consult it, and to visit the website www.thuisarts.nl.

E-healthweek 2020, doe mee!
E-healthweek 2020, doe mee!
Geplaatst: 7 januari 2020

E-health bij uw huisarts. Wat kunt u daar de komende jaren van verwachten? We willen graag met u in gesprek over e-health en laten zien hoe u daar gebruik van kan maken. Doe mee en kom naar de informatiebijeenkomsten die we op dinsdag 28 en donderdag 30 januari a.s. tijdens de E-healthweek 2020 organiseren. U bent van harte welkom! E-health with your General Practitioner (GP). What can you expect in the coming years? We would like to talk to you about e-health and show you how you can make use of it. Join us and attend the information meetings that we are organizing during the E-healthweek 2020 on Tuesday 28 and Thursday 30 January. You are most welcome!

Al Weer Wandelclub
Al Weer Wandelclub
Geplaatst: 6 januari 2020

Tip: zondag 26 januari a.s. organiseert de Al Weer Wandelclub een wandeling van 20 kilometer, in het Vresselsebos en over de Lieshoutse heide. Verzamelpunt: in De Vresselse Hut, Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode. Open vanaf 11.00 uur. De wandeling start omstreeks 11.30 uur; onderweg is een horecastop. Tip: Sunday 26 January 2020, the Al Weer Wandelclub is organizing a 20 kilometre walk in the Vresselsebos and across the Lieshoutse heath. Meeting point: at De Vresselse Hut, Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode. Open from 11.00 hrs. The walk starts around 11.30 hrs. There will be a short break on the way for eating and refreshing.

Kosten en vergoedingen
Kosten en vergoedingen
Geplaatst: 3 januari 2020

Regelmatig krijgen we vragen over rekeningen, zorgkosten en vergoedingen. Uw huisarts weet niet hoe u verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent. In dit artikel geven we u graag meer informatie over kosten en vergoedingen in 2020 en krijgt u antwoord op de meest gestelde vragen. We regularly receive questions about bills, health care costs and reimbursements. Your general practitioner does not know how you are insured, but it is important that you are well informed. In this article we would like to give you more information about costs and reimbursements in 2020 and answer the most frequently asked questions.